Warsztat

 

 

 

 

Multi-Ma Sp. z o.o.

ul. Białostocka 8
03-741 Warszawa
tel. (22) 619 65 69
email: info@multima.com.pl
Zapraszamy:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00

NIP 113-00-05-172
REGON 008054403
KRS: 0000041314 Sad Rejonowydla M.St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy 50.000PLN